TársadalmasításA Vas Megyei Közgyűlés társadalmi vitára bocsátja "VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020" tervezési dokumentumát. A feltöltött dokumentum a Vas Megyei Közgyűlés és Területi Tervezési Munkacsoportjai által jóváhagyott anyag, mely a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal történt egyeztetések során megfogalmazottak felhasználásával átdolgozásra került. A fejlesztési program véleményezésére a törvényben meghatározott időtartamot biztosítja a Vas Megyei Önkormányzat.
 

Vezetői összefoglaló

„Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye”. Ez a vezérgondolata a megyei stratégiai programnak. Célja a meglévő adottságokkal tudatosan és fenntarthatóan élni, a fejlesztéseket az egész megyére kisugározva megvalósítani, és legfontosabb szempontként az embert a középpontba helyezni.

Vas megye fejlődési pályája felfelé ívelt az 1990-es évek kezdetétől, majd a növekedési lendület a 2008-as gazdasági válság idején megtört. A 2007-2013-as európai uniós fejlesztési periódus egy, korábban kötött pályára helyezte a gazdaság-fejlesztést, ahol az időszak felénél nehézségekbe ütközött az alkalmazkodás az új nemzetközi kihívásokhoz. 2010-től kezdődően egy új felfogású gazdaság-politikai irányvonal alakult ki, mely egy kiegyensúlyozott lokálpatrióta attitűddel és munkahely-teremtési fókusszal jellemezhető. 2014-re a megyei gazdasági mutatók immár meghaladják a válság előtti szintet a reálszféra számos területén, lehetővé téve a továbblépést a megyei gazdaság-fejlesztési programalkotásban.

...

A teljes szöveg elérhető a letölthető dokumentumban

Letölthető dokumentumok

Tervezésben közreműködő testületek & munkacsoportok

Területfejlesztési koncepció &tervezési dokumentumok

Társadalmasítás

Együttműködőpartnerek

További dokumentumok &jogszabályok

Kapcsolat